Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar İle İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz

28 Temmuz 2022

Son zamanlarda gerek Bakanlığımıza ulaşan tüketici başvurularından gerekse de resen yürütülen incelemeler kapsamında ilgili yasal düzenlemelere aykırı ve yanıltıcı nitelikte fiyat bilgisi içeren reklamlar ve indirimli satış reklamları ile karşılaşılmıştır. Bu kapsamda, Reklam Kurulu tarafından gerçekleştirilen inceleme ve denetim sonuçlarından yola çıkarak tüketicilerin aldatıcı ve yanıltıcı fiyat ve indirim duyurularından korunması konusunda konunun tüm tarafları için yol gösterici bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmiştir.

Bu doğrultuda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanunun uygulamasını gösteren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğine dayanılarak tüketicilere sunulan mal veya hizmetlerin fiyatlarına ve indirimli satış kampanyalarına ilişkin reklamlar ve ticari uygulamalar hakkında Bakanlığımızca “Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz” hazırlanmış ve söz konusu Kılavuz 12 Nisan 2022 tarihli ve 320 sayılı Reklam Kurulu toplantısında alınan ilke kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Kılavuzda yer verilen düzenlemeler ve bu düzenlemelere yönelik açıklamalı örnekler sayesinde reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları açısından fiyat bilgisi içeren ve indirimli satış reklamlarına ilişkin mevzuat açıklığa kavuşturulmuş olup reklam veren konumunda olan satıcı, sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcılar tarafından duyurulan fiyat indirimlerinin şeffaflığı sağlanarak  gerçek olmayan fiyatlandırma uygulamalarına karşı tüketicileri koruyacak önemli bir adım atılmıştır.

Kılavuz kapsamında, fiyat bilgisi içeren reklamlar ile indirimli satış reklamları ve ticari uygulamalar hakkında temel ilkelerin yanı sıra satıcı, sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumlulukları da belirlenmiştir.
İlgili tüm tarafların görüşleri alınarak hazırlanan ve fiyat bilgisi içeren reklamlar ile indirimli satış reklamları hakkında reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara yol gösterici olması amaçlanmaktadır.

Fiyat bilgisi içeren reklamlar ile indirimli satış reklamları ve ticari uygulamalar hakkında reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları satıcı, sağlayıcı, aracı hizmet sağlayıcılar ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara yol göstermek amacıyla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanan ve Reklam Kurulu'nun 12.04.2022 tarihli ve 320 sayılı toplantısında 2022/1 numaralı ilke kararı olarak kabul edilen “Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar İle İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz” için lütfen tıklayınız

Kılavuzun kitapçık versiyonunu indirmek için buraya tıklayınız